Info

over deze site

Info over deze site.

Over deze site

Algemeen

Deze site en zijn inhoud behoort toe aan de scoutsgroep “Scouts en Gidsen Vlaanderen De Klauwaards/Sint-Martinus” (O1201G). Alles op deze site mag vrij gekopieerd en gebruikt worden indien de verkregen informatie gebruikt wordt om informatie aan te bieden i.v.m. onze scoutsgroep of over scouting in het algemeen, en indien voldaan is aan verder vermelde voorwaarden. In geen geval mogen informatie, foto’s of andere objecten op deze site gebruikt worden om de goede naam van scouting door het slijk te halen.

Persoonsgegevens

Op deze site zijn persoonsgegevens van onze scoutsleiders beschikbaar. Deze mogen enkel gebruikt worden om contact op te nemen met deze leiders voor informatie en vragen over onze groep. Het is niet toegestaan deze persoonsgegevens te verzamelen of op te slaan op uw harde schijf op een andere manier dan nodig om deze site te bekijken. Deze persoonsgegevens mogen niet aan derden doorgegeven worden.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. Hoewel wij erop toezien dat enkel zinvolle links op deze site geplaatst worden kan onze groep in géén geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de kenmerken van deze gelinkte sites.

Géén affiniteit met politieke strekking

We hebben gemerkt dat deze website wordt opgenomen in bepaalde zoekresultaten van internet-zoekmachines waarmee wij onszelf als groep niet vereenzelvigen. Al te vaak staan wij met onze website relatief hoog gerangschikt tussen andere links naar webpagina’s met sterk politiek getinte inhoud.
We wensen duidelijk te stellen dat wij, ondanks het feit dat onze groepsnaam affiniteit met een politieke strekking laat vermoeden, niet politiek geëngageerd of geïnspireerd zijn. Als dat in het verleden wel het geval was, dan is dat nu, anno 2017, totaal niet meer. Scouting is per definitie een a-politiek gebeuren en wij wensen geen uithangbord te zijn voor eender welke politieke strekking