Welpen

Leeftijd: 8 tot 11 jaar

Is het leven een jungle of een speeltuin? Welpen en Kabouters leren zélf spannende dingen doen. Hun eigen lokaal inrichten, muziekinstrumenten maken, in bomen klimmen, kampen bouwen onder de blote hemel …

Leiding

Zachtazulblauwe Gewetensvolle Golden Retriever
Galaxy rode Enigmatische Flicka